Úspěšná žádost a spuštění realizace projektu

Asociace byla úspěšná se žádostí a spouští realizaci projektu „ Strengthening the capacity of the Association of Roma Music Artists in the Czech Republic“ , číslo projektu KU-CB2-018 v programu Kultura KU/REG/CB2 Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem II s grantovou podporou Fondy EHP a Norska 2014 a 2021. Více informací o projektu najdete v sekci Projekty. O realizaci projektu budeme průběžně informovat.