Projekty

EHP A NORSKÉ FONDY - PROJEKT POSÍLENÍ KAPACITY ASOCIACE ROMSKÝCH HUDEBNÍCH UMĚLCŮ V ČR

03/2022-06/2023

Cílem projektu je posílit kapacity našeho podniku a zároveň kapacity jeho členů. Tohoto cíle bude dosaženo do 30. červen 2023:

 • mediální zviditelnění našeho podniku a jeho 13 členů na domácí i zahraniční hudební scéně,
 • profesionalizace odborných a manažerských služeb 3 zaměstnanců a 2 zástupců našeho podniku a 13 romských hudebních skupin,
 • navázání mezinárodní spolupráce s norským partnerem v oblasti hudby a přenos mezinárodních zkušeností. 

Projekt má 1 partnera z Norska a 2 partnery z České republiky. V rámci projektu bude realizováno 5 projektových aktivit: medializace sdružení a jeho členů, management v kultuře, mezinárodní spolupráce a výměna know-how, management a publicita.

Cílovými skupinami jsou:

 • primárně 3 zaměstnanci sdružení a 13 romských hudebních sdružení,
 • sekundárně široká veřejnost v ČR i v zahraničí,
 • odborná kulturní veřejnost a romští hudební a nehudební umělci (nečlenové sdružení).

Výstupy projektu:

 • 9 videoklipů,
 • online konzultace s norským partnerem, koučink, přednášky a workshop,
 • účast sdružení a vybraných členů v zahraničí v Norsku na festivalu.

Inovativnost projektu spočívá v tom, že náš podnik na jedné straně sdružuje odborníky z oblasti PR, reklamy, grantového a dotačního poradenství, financí, propagace hudby, pořádání kulturních akcí apod. se zájmem o profesionalizaci romských hudebních umělců, a na straně druhé romské hudební umělce, kteří si k těmto odborníkům většinou cestu nenajdou a potřebují služby těchto odborníků pro rozvoj svých kulturních aktivit.

Projekt budeme realizovat v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a konkrétně v Norsku:

Aktivita č. 1 (Medializace spolků a jejich členů) v Olomouckém kraji

Aktivita č. 2 (Management v kultuře) v Moravskoslezském kraji

Aktivita č. 3 (Mezinárodní spolupráce a výměna know-how) na území Norska a Olomouckého kraje. Působnost Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s. bude na celém území České republiky.

Naše sociální média:

Projekt byl podpořen grantovou podporou Fondy EHP a Norska 2014 a 2021.

Loga Fondů EHP a Norska

ZÁPIS ZE ZÁVĚREČNÉ TISKOVÉ KONFERENCE

09/2023

Zápis si můžete stáhnout ZDE.

ANALÝZA Romská umělecká hudební scéna v ČR

06/2023

Analýza byla zpracována Asociací romských hudebních umělců v ČR z.s. (dále jen „zpracovatel“) v rámci realizace projektu s názvem Posílení kapacity Asociace romských hudebních umělců v ČR, číslo projektu KU-CB2-018, ve spolupráci s Romská zaměstnanecká agentura v ČR, I Am The Sound s.r.o., Romská hudební skupina Imperio Přerov, s poznatky řady romských hudebních umělců v ČR.

Analýzu můžete stáhnout ZDE.

Asociace romských hudebních umělců v ČR a sociální podnik I Am The Sound zviditelňují a podporují romské hudebníky

06/2023

Původní článek: https://romea.cz/cz/kultura/asociace-romskych-hudebnich-umelcu-v-cr-a-socialni-podnik-i-am-the-sound-zviditelnuji-a-podporuji-romske-hudebniky

Nezisková organizace Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s., v hlavní spolupráci se sociálním podnikem I Am The Sound s.r.o. (dříve Ozvučovací agentura Serendipity s.r.o.), který zaměstnává osoby z romské komunity na pozici rigger (pomocný pracovník pódií), se díky projektu Posílení kapacity Asociace romských hudebních umělců v ČR snaží posílit kapacity členů svého spolku a přilákat další členy.

Kromě posílení kapacit svých členů je cílem spolku také jejich podpora mediálním zviditelněním a zprofesionalizováním v oblasti ozvučení, osvětlení, pódií, LED a AV techniky, marketingu, PR a financí. Osm natočených video medailonků jim pak má dopomoci k jejich PR prezentaci veřejnosti, hudebním kritikům, pořadatelům kulturních akcí, hudebním promotérům a publicistům za účelem získání zakázek jak v ČR, tak v zahraničí. K tomu spolek využívá poradenství a spolupráci člena I Am The Sound s.r.o. jakožto profesionálního technického dodavatele podpůrných scénických služeb (ozvučení, osvětlení, LED a AV techniky, pódií) a technického realizátora mnoha romských festivalů a kulturních akcí.

Přímo na jedné z nich také nápad na projekt vznikl – v roce 2021 na mezinárodním romském festivalu v Novém Jičíně – Skalky. Technický ředitel společnosti I Am The Sound s.r.o., která festival technicky zajišťovala, Maxmilián Reichel a její marketingový ředitel Aleš Baran se shodli na tom, že technická úroveň a dovednosti vystupujících romských umělců i pořadatele akce by si zasloužily zlepšení a profesionalizaci. Společnost I Am The Sound jako partner festivalu poskytla akci profesionální technické zabezpečení – vysoká kvalita zvukové i vizuální podoby festivalu se pozitivně projevila na spokojenosti návštěvníků i vystupujících. To oba jmenované inspirovalo k založení spolku Asociace romských hudebních umělců v ČR a odstartování projektu, který bude členům Asociace pomáhat s jejich profesionalizací. Projekt finančně podporují EHP a Norské fondy.

Vzdělávací akce i hudební festivaly

V současné době spolek vedle sociálního podniku I Am The Sound s.r.o. sdružuje řadu hudebních romských subjektů. Pořádá vzdělávací akce, přichází s inovativními projekty, organizuje hudební festivaly, věnuje se romské kultuře – prozatím se zacílením na Olomoucký a Moravskoslezský kraj. V autorsky natočených video medailoncích představuje osm romských umělců i spolek samotný. Umělce do nich vybírala odborná komise, koordinaci měl na starosti frontman romské skupiny Imperio Milan Klempár. Tisková konference byla medializována na Youtube: https://www.youtube.com/@arhu_v_cr.

Projekt Posílení kapacity Asociace romských hudebních umělců vČR má svého partnera i v Norsku – spolek Kultur Bryter Grenser (Culture Break Borders – Kultura prolomuje hranice) je norská nevládní organizace založená v roce 2014, která se zaměřuje na přeshraniční kulturní spolupráci mezi Norskem a dalšími zeměmi. Kromě uměleckých a kulturních projektů s důrazem na hudební zážitky na vysoké umělecké úrovni se organizace zaměřuje také na lidská práva, demokracii a občanskou společnost. Jedná se o otevřenou organizaci pro umělce a kreativní producenty v oblasti umění a kultury.

Kromě cesty do Norska, kam se zástupci Asociace romských hudebních umělců v ČR spolu se zástupci romských umělců vydali, aby se seznámili s tamní kulturní scénou, uspořádali realizátoři projektu také dva dvoudenní semináře v Česku. V listopadu 2022 se první z nich konal v Lipníku nad Bečvou, druhý v únoru letošního roku v Přerově. Jejich účastníci – převážně zástupci romské komunity, tedy návštěvníci romských kulturních akcí, pořadatelé či hudebníci – se během nich měli možnost informovat o činnosti Asociace romských hudebních umělců v ČR a realizovaném projektu, mimo jiné také s příklady praxe podpory talentovaných romských hudebníků v ČR a Norsku, seznámit se s ukázkami hudební tvorby členů Asociace nebo se zapojit do diskusí.

Realizátoři projektu Posílení kapacity Asociace romských hudebních umělců vČR, který probíhal od 1. března 2022 do 30. června 2023, mysleli rovněž od začátku na jeho další pokračování – reálnou blízkou aktivitou v době udržitelnosti je zajistit pro vybrané členy spolku účast na kulturních akcích v Norsku – zejména v Oslu – na kulturních festivalech a kulturních angažmá v soukromých kulturních podnicích.

Další informace o Asociaci romských hudebních umělců v ČR a jejích aktivitách naleznete na www.arhuvcr.eu.

Dvojstránku z magazínu si můžete stáhnout ZDE.

Asociace romských hudebních umělců hledá a podporuje romské talenty

05/2023

Původní článek: https://radiozurnal.rozhlas.cz/asociace-romskych-hudebnich-umelcu-hleda-a-podporuje-romske-talenty-8985660

Asociace romských hudebních umělců v České republice je spolek založený v roce 2021. Jeho cílem je pomoci romským hudebníkům profesionalizovat se. Asociace chce ve společnosti rozšířit povědomí o romské kultuře, romských umělcích a zvýšit zapojení do hudebního a kulturního průmyslu. Dušan Vagai připravil rozhovor s Milanem Klempárem, jedním ze zakladatelů kapely Imperio, a s Markétou Bubik, projektovou manažerkou projektu.

Markéta Bubik: „Cílem spolku je najít, podpořit a zviditelnit amatérské profesionální romské umělce. Umělci se mohou zviditelnit na české a norské hudební scéně. Projekt totiž podporují Norské fondy ve spolupráci s ministerstvem financí.”

Jak to vypadá v praxi?

Markéta Bubik: „Uspořádali jsme dva semináře, v Lipníku nad Bečvou a v Přerově. Prvního se zúčastnilo na 100 zájemců, druhého kolem 50. Představili jsme jim naši společnost a možnosti realizace na hudební scéně.”

Kdo tvoří tým ozvučovací agentury?

Markéta Bubik: „Já jsem projektový manažer a dále tu je řada dalších, včetně Milana Klempára, který zajišťuje výběr a hodnocení konkrétních interpretů, se kterými by pak měli být natočeny propagační medajlonky.”

Markéta Bubik: „Hlavním subjektem je Asociace romských hudebních umělců v ČR (https://www.youtube.com/@arhu_v_cr) a přidružená Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o., kerá se před dvěma týdny přejmenovala na I AM the SOUND. Firmu, která nabízí technické zázemí, tzn. Ozvučování, osvětlování, atd. Pomáhá romským festivalům s technickým zabezpečením a realizací jednotlivých akcí.”

Asociace romských hudebních umělců je tedy jenom pro Romy?

Markéta Bubik: „Přesně tak. Jejími členy jsou pouze romští umělci. Ti mají vlastně velmi málo informací o tom, jakým způsobem by se mohli prezentovat na hudební scéně. A my jim tyto základní informace z oblasti managementu, organizace akcí, technického zabezpečení, poskytujeme.”

Patří mezi poskytované informace i povědomí o tom, co je OSA?

Markéta Bubik: „Také. Ochranný svaz autorský a Intergram. Všechny informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.arhuvcr.eu, nebo na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.”

Pane Klempáre, jak může agentura umělcům pomoci?

Milan Klempár: „Vytvořili jsme medajlonky pro romské umělce v kategoriích od 8 do 60 let. Jde o jednotlivce i kapely, někteří na hudební scéně působí už několik let. Dále umělce směřujeme do Základních uměleckých škol a k dalšímu hudebnímu vzdělávání. Motivací pro řadu z nich budou i sdílené medailonky na našem webu, kde je budou moci fanoušci dohledat a poslechnout.”

Milan Klempár: „Příkladem může být Gypsy Four Band, mladá kapela z Prostějova, která bude mít svůj první koncert 6.5., další 13.5. Chodí na zkoušky, baví je to, zlepšili se ve škole, což je moje podmínka, aby dobře fungovali v reálném životě.”

Projekt je prozatím cílem na Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu.

VÝROBA VIDEOKLIPŮ ROMSKÝCH HUDEBNÍCH SKUPIN A UMĚLCŮ

V 03/2023 proběhla realizace propagačních videoklipů s 8 romskými hudebními skupinami a jednotlivými umělci, kteří jsou členy Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s. Jedná se o amatérské a poloamatérské umělce, kteří byli vybráni na základě jejich umělecké úrovně a ambicí. Z 13 nominovaných umělců bylo vybráno 8, se kterými byl nahrán audio a video záznam, který byl zpracován do finálních 2 souhrnných trailerů a 8 video medailonků jednotlivých hudebních skupin a umělců.

2 souhrnné trailery 8 vybraných hudebních skupin a umělců:

Videoklipy 8 vybraných romských hudebních skupin a umělců:

1. DUŠAN MIRGA / KARVINÁ / MEK TERNE SAMAS

2. GYPSY WERK / TŘINEC / IMPROVIZACE

3. PAVEL TURČI MIRGA / PŘEROV / GARY MOORE

4. GYPSY FOUR BAND / PROSTĚJOV / SOSKE ODA BARIPEN

5. DANIEL HORVÁTH / OSTRAVA / SAXOFON IMPROVIZACE

6. LIONEL LALÍK / OLOMOUC / POZERÁM SA

7. ROMAN KOTLÁR / ČESKÝ TĚŠÍN / HARMONIKA

8. ROMAN BAND / VRBÁTKY / DEVLA PHEN MANGE

5 nevybraných hudebních skupin a interpretů:

 1. JOSEF IŠTÁNEK / ZLÍN / SAM BACHTALE
 2. OLYMP / PŘEROV / KAPELA
 3. ROMAN ČAJEK / PŘEROV / EDERLEZI
 4. KMOTR BAND / FRÝDEK-MÍSTEK / PAL AMENDE BEŠEL
 5. MILAN „ELVIS“ GÁBOR / PŘEROV / SOSTAR MAN CHOCHAVES

ZÁPIS Z TISKOVÉ KONFERENCE

Projekt: Strengthening the capacity of the Association of Roma Music Artists in the Czech Republic, Posílení kapacity Asociace romských hudebních umělců v České republice
Žadatel: Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s.
Číslo: KU-CB2-018
Dne: 06.09.2022

Účastníci:

 • Ing. BARAN Aleš – vedoucí projektu
 • Ing. REICHEL Maxmilián, předseda spolku Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s. a jednatel společnosti Ozvučovací agentura s.r.o.
 • BERNÁTOVÁ Marcela – junior projektový manažer
 • Bc. BUBIK Markéta – projektový manažer a vedoucí tiskové konference
 • zástupci médií a veřejnosti

Tisková konference se konala v úterý 06.09.2022 od 13:00 h v Přerově.

Zástupci realizátora projektu byli Ing. Aleš Baran, Ing. Maxmilián Reichel, Marcela Bernátová a Bc. Markéta Bubik. Konference se zúčastnilo několik zástupců médií a veřejnosti.

Projekt byl představen nejprve v české a poté anglické verzi manažerkou Marcelou Bernátovou, viz. popis v příloze tohoto zápisu.

Poté dostal slovo předseda a jednatel Ing. Maxmilián Reichel, aby vysvětlil myšlenku tohoto projektu.

Dalším osloveným byl vedoucí projektu Ing. Aleš Baran, který popsal okolnosti, jak se svým týmem vyhledali partnerský subjekt, a jaké budou nadcházející aktivity tohoto projektu.

Zástupci médií a veřejnosti neměli k tématu žádné dotazy.

Video záznam z konference je prezentován na webových stránkách www.arhuvcr.eu a sociálních sítích.

V Přerově dne 15.09.2022

Zápis vyhotovil: Bc. BUBIK Markéta

Zápis schválil: Ing. BARAN Aleš