Projekty

EHP A NORSKÉ FONDY - PROJEKT POSÍLENÍ KAPACITY ASOCIACE ROMSKÝCH HUDEBNÍCH UMĚLCŮ V ČR

01.03.2022-30.06.2023

Cílem projektu je posílit kapacity našeho podniku a zároveň kapacity jeho členů. Tohoto cíle bude dosaženo do 30. červen 2023:

 • mediální zviditelnění našeho podniku a jeho 13 členů na domácí i zahraniční hudební scéně,
 • profesionalizace odborných a manažerských služeb 3 zaměstnanců a 2 zástupců našeho podniku a 13 romských hudebních skupin,
 • navázání mezinárodní spolupráce s norským partnerem v oblasti hudby a přenos mezinárodních zkušeností. 

Projekt má 1 partnera z Norska a 2 partnery z České republiky. V rámci projektu bude realizováno 5 projektových aktivit: medializace sdružení a jeho členů, management v kultuře, mezinárodní spolupráce a výměna know-how, management a publicita.

Cílovými skupinami jsou:

 • primárně 3 zaměstnanci sdružení a 13 romských hudebních sdružení,
 • sekundárně široká veřejnost v ČR i v zahraničí,
 • odborná kulturní veřejnost a romští hudební a nehudební umělci (nečlenové sdružení).

Výstupy projektu:

 • 9 videoklipů,
 • online konzultace s norským partnerem, koučink, přednášky a workshop,
 • účast sdružení a vybraných členů v zahraničí v Norsku na festivalu.

Inovativnost projektu spočívá v tom, že náš podnik na jedné straně sdružuje odborníky z oblasti PR, reklamy, grantového a dotačního poradenství, financí, propagace hudby, pořádání kulturních akcí apod. se zájmem o profesionalizaci romských hudebních umělců, a na straně druhé romské hudební umělce, kteří si k těmto odborníkům většinou cestu nenajdou a potřebují služby těchto odborníků pro rozvoj svých kulturních aktivit.

Projekt budeme realizovat v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a konkrétně v Norsku:

Aktivita č. 1 (Medializace spolků a jejich členů) v Olomouckém kraji

Aktivita č. 2 (Management v kultuře) v Moravskoslezském kraji

Aktivita č. 3 (Mezinárodní spolupráce a výměna know-how) na území Norska a Olomouckého kraje. Působnost Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s. bude na celém území České republiky.

Projekt byl podpořen grantovou podporou Fondy EHP a Norska 2014 a 2021.

Loga Fondů EHP a Norska

ZÁPIS Z TISKOVÉ KONFERENCE

Projekt: Strengthening the capacity of the Association of Roma Music Artists in the Czech Republic, Posílení kapacity Asociace romských hudebních umělců v České republice
Žadatel: Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s.
Číslo: KU-CB2-018
Dne: 06.09.2022

Účastníci:

 • Ing. BARAN Aleš – vedoucí projektu
 • Ing. REICHEL Maxmilián, předseda spolku Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s. a jednatel společnosti Ozvučovací agentura s.r.o.
 • BERNÁTOVÁ Marcela – junior projektový manažer
 • Bc. BUBIK Markéta – projektový manažer a vedoucí tiskové konference
 • zástupci médií a veřejnosti

Tisková konference se konala v úterý 06.09.2022 od 13:00 h v Přerově.

Zástupci realizátora projektu byli Ing. Aleš Baran, Ing. Maxmilián Reichel, Marcela Bernátová a Bc. Markéta Bubik. Konference se zúčastnilo několik zástupců médií a veřejnosti.

Projekt byl představen nejprve v české a poté anglické verzi manažerkou Marcelou Bernátovou, viz. popis v příloze tohoto zápisu.

Poté dostal slovo předseda a jednatel Ing. Maxmilián Reichel, aby vysvětlil myšlenku tohoto projektu.

Dalším osloveným byl vedoucí projektu Ing. Aleš Baran, který popsal okolnosti, jak se svým týmem vyhledali partnerský subjekt, a jaké budou nadcházející aktivity tohoto projektu.

Zástupci médií a veřejnosti neměli k tématu žádné dotazy.

Video záznam z konference je prezentován na webových stránkách www.arhuvcr.eu a sociálních sítích.

V Přerově dne 15.09.2022

Zápis vyhotovil: Bc. BUBIK Markéta

Zápis schválil: Ing. BARAN Aleš

VÝROBA VIDEOKLIPŮ ROMSKÝCH HUDEBNÍCH SKUPIN A UMĚLCŮ

V 03/2023 proběhla realizace propagačních videoklipů s 8 romskými hudebními skupinami a jednotlivými umělci, kteří jsou členy Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s. Jedná se o amatérské a poloamatérské umělce, kteří byli vybráni na základě jejich umělecké úrovně a ambicí. Z 13 nominovaných umělců bylo vybráno 8, se kterými byl nahrán audio a video záznam, který byl zpracován do finálních 2 souhrnných trailerů a 8 video medailonků jednotlivých hudebních skupin a umělců.

2 souhrnné trailery 8 vybraných hudebních skupin a umělců:

Videoklipy 8 vybraných romských hudebních skupin a umělců:

1. DUŠAN MIRGA / KARVINÁ / MEK TERNE SAMAS

2. GYPSY WERK / TŘINEC / IMPROVIZACE

3. PAVEL TURČI MIRGA / PŘEROV / GARY MOORE

4. GYPSY FOUR BAND / PROSTĚJOV / SOSKE ODA BARIPEN

5. DANIEL HORVÁTH / OSTRAVA / SAXOFON IMPROVIZACE

6. LIONEL LALÍK / OLOMOUC / POZERÁM SA

7. ROMAN KOTLÁR / ČESKÝ TĚŠÍN / HARMONIKA

8. ROMAN BAND / VRBÁTKY / DEVLA PHEN MANGE

5 nevybraných hudebních skupin a interpretů:

 1. JOSEF IŠTÁNEK / ZLÍN / SAM BACHTALE
 2. OLYMP / PŘEROV / KAPELA
 3. ROMAN ČAJEK / PŘEROV / EDERLEZI
 4. KMOTR BAND / FRÝDEK-MÍSTEK / PAL AMENDE BEŠEL
 5. MILAN „ELVIS“ GÁBOR / PŘEROV / SOSTAR MAN CHOCHAVES