O nás

Asociace romských hudebních umělců v ČR je spolek založený 20.6.2021.

Účelem spolku je posilování kapacit a profesionalizace romských hudebních umělců v ČR.

 

K dosažení účelu si spolek stanoví následující hlavní činnost:

 • působit na zákonodárné, státní a municipalitní orgány a instituce k vytvoření odpovídajících podmínek pro vznik a rozvoj podnikání v hudebním průmyslu,
 • napomáhat řešení odborných záležitostí svých členů, včetně zvyšování jejich odborné hudební úrovně,
 • organizovat výměnu názorů svých členů, partnerů a sympatizantů o společné problematice a o aktuálních otázkách jejich odborné vzdělanosti, podnikání, prezentace, propagace a PR, financování, lidských zdrojích, grantového a dotačního managementu a výzkumu veřejného mínění a dalších oblastech, jež povedou k posilování kapacit a profesionalizace romských hudebních umělců v ČR,
 • bránit nekalé soutěži, xenofobii a potlačovat při respektování pravidel trhu nekvalitní a neodborné činnosti a podnikatelské aktivity v hudební oblasti,
 • vytvářet základnu pro kolektivní členství v národních a mezinárodních nevládních organizacích podobného charakteru,
 • spolupodílet se na přípravách a posuzování podkladů pro odborné komise a orgány dotčené kulturou a hudebním průmyslech Romů,
 • spolupodílet se na návrzích doplňkových programů a grantových výzev EU na podporu integrace romské komunity pro kulturní oblast,
 • shromažďovat a analyzovat údaje o stavu romské hudební kultury v ČR,
 • organizovat nebo podílet se na organizaci konferencí, kongresů, seminářů a pracovních setkání v oblasti hudební kultury,
 • iniciovat, podílet se na iniciaci a realizovat inovační projekty se sociálním dopadem i mimo něj v oblasti hudební kultury,
 • propagovat a realizovat neformální a celoživotní veřejně prospěšné vzdělávání a osvětu v hudebním vzdělávání dětí, mládeže a dospělých,
 • organizovat hudební festivaly a talentové přehlídky a podobné akce na rozvoj a podporu romské hudební kultury.

 

Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a to k podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, v předmětu podnikání:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Předsedou spolku je Ing. Maxmilián Reichel.

Ředitelem spolku je Ing. Aleš Baran.

Projektové manažerky: senior projektový manažer Ing. Olga Nedbalová a junior projektový manažer Marcela Bernátová.

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně našich služeb či techniky, neváhejte nás kontaktovat.