CSR

CSR

Asociacia ando rámcos CSR podporinel neformalno romano khelibno souboris Romani Voja.

ROMANI VOJA

Souboris Romani Voja pes kerdžas ando průběhos 5. čon 2021 ando rámcos činosťa strediska členoha asociacaha neziskovo spolkos SERENDIPITY z.s. ando Přerov romane čavenca. Palo vznikos asociaca navahindžas ani minuta he ando rámcos peskry CSR pes rozhodnindžas khelibno souboris te podporinel. Peršo, kala aktivity predal romane čave has ča predal čave so hine po 1. stupňos ZŠ. Pajis ale kamenas te phirel he phureder čave. Sar te zkrotinel temperamentna ,,čave” so len hin perdo energia?

Amare romane čaja so keren kaja buči Jana Pačajova he Marcela Bernátová avle napadoha khelibno kroužkoha. Palo začatkos pes nacvičinlas po hřiště. Čave, lengre daja he lengre famelia has rade.

Přerov – Sokolská zahrada 5.7.2021

Přerov – Sokolsko zahrada 5.7.2021

Pe fotografia hin amare čave. Avka sar avle pal amende hoj kamen ,,vareso” te kerel. Na ča te bešen ande trida, oda lenge imar džalas po šero andale škola. Tyš lengro baro temperamentos, savo zpusobindžas, hoj sar pes o čave ča roztradenas, lektorky pernas unavaha. Sar te zkrotinel kaja skupinka, he te kerel buči so del smyslos? So te zkušinel te khelel? Na ča varesave khelibna, ale ola amare, romane! He sar pes ajse khelibna khelen? E čaj pal jek amari pracovnica, studentka, lenge sikadžas. Ande pes reproduktora, mukle pes sigeder o gil´a he nacvičinde pes perše kroky. Pajis gejam ande aver prostora, bo o gija pes napačindžas dženenge so odoj bešenas. Pajis amenge dogejas hoj potrebinas predalo čave kostyma. Feder te phenel rokja. Romane rokja he ola cingrlatkenca, bija oda by nagejas. Jek lačo papus amenge kerdžas te sidel o rokja ando Brno. He imar oda has avka sar kamahas. Varesave čave navilikerde he odgele. Pe aver sera, sar pes amenge imar darinlas, avle aver čave. Imar ačijam avka sar sam.

Letní amfiteátr Nový Jičín-Skalky 2021

Milajgro amfiteátros Nový Jičín-Skalky 2021

Le čavenca ča nakhelahas, tradjam ando ZOO, ande Praha, pirahas ke pani, po bazeny. Niko by navylikerlas te khelel po milaj calo džives. Jek historka andalo nacvikos pal savi šaj jasan. Čave khelen he khelen he le lektorenge pes napačinel. Hoj oda hin čepo koordinovano, sar šaj aven čave ajse kašta. Ča roven hoj hin kerado he jak imar nabirinen. Oja mládež akana nič navijikerel! Jek lektorka pes rozhodnindžas te zkušinel, hoj lenge sikavla sar pes te kerel. Hoj te o čave dikkhen so dokazinel aja phureder generacia. Urel pre peste e rokja he baripnaha khelel. No soda? Palo štar minuty kheliben e lektorka imar tyš nabirinel. Oda vydičol hoj romane khelibna hine phare pe kondicia. O čave latar jasan avry. Varesave sikaven hoj jasan, aver pes garuven he šaj pes muteren jasabnaha. O kroužkos pes presunindžas ande nevy organizacia Asociaca romane hudebne kelne ande ČR. He o čave kamenas, hoj te lengro kheliben dikhel he vareko aver, na ča o lektora he famelia. Rozhodnindžam hoj o čave vystupinena po Mezinarodno romano festivalos Nový Jičín – Skalky 2021

http://www.romea.cz/cz/kalendar-akci/igor-kmeto-jan-bendig-nebo-dini-kosice-vystoupi-ne-mezinarodni-romskem-hudebni-festivalu-v-novem-jicine

Čepo darahas, po festivalos vystupinnas profesionalna soubory he zpěvaka, mek o Jan Bendig odoj has. Nakerna amenge lač, pučas pestar? Tem caji choreografija khelnas rokjenca ča trin kurke andalo vystoupeni.

Letní amfiteátr Nový Jičín-Skalky 2021

Milajagro amfiteatros Nový Jičín-Skalky 2021

Lač nakerde. Andalo puberťaka pes kerde zodpovedna kelne. Has len duležito rola he jon džanenas. O čave amen šukares prekvapinde, kada naužarahas, lengro bacht he energia pregejas he po lektory. Savore samas rade.

Palo září 2021 amaro kroužkos barijas pal neve čave he o nacvikos has trival andro kurko. Našti but vystupinehas, bo but kulturna akce has zrušimen ašťalo COVID – 19. Bachteha mek stihnindžam 16.10.2021 te vystupinel po romano plesos ando Přerov he 17.2.2022 ande tělocvična ZŠ Boženy Němcovo andro Přerov pe kulturno besidka predal čave he pedagoga ZŠ. E besidka pes savorenge pačinlas, sar le čavenge, avka he le manušenge.

Obrázek 1Taneční skupina Romani Voja 17.2.2022

Taneční skupina Romani Voja  17.2.2022

Kontakt

Kontakt

Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s.
Boženy Němcové 1651/7, 750 02 Přerov

IČO: 10994769
Datová schránka: xcmbpfd

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně našich služeb či techniky, neváhejte nás kontaktovat.